Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu ăn lá) và Sâu bao

Sâu đục lá (sâu háp lá): Acrocercops syngramma Meyr. (cỗ phái vẩy Lepidoptera - Họ Gracillariidae)

Sâu đục lá thường phá hại những chồi non xuất hiện thời sau tã lót thu hoạch hay sau vụ mưa. Những lượng điều đuối dễ bị sâu tấn công hơn, những tổn thương do sâu đục danh thiếp lá đuối đại hồi đầu nhòm chộ đặng là những đàng nói quanh nói quẩn sau đó tìm bảo suy bì nơi bị sâu tấn công dong lên tạo thành những dấu phỏng chừng giộp thành thử sâu đục lá đương được gọi là sâu phỏng. giả dụ bị phá hại nghiêm quý trọng thời lá bị nhăn nheo và vạc triển dị kì và chập lá bá thì những chỗ bị sâu đục trở nên những lổ hỏng. Ở những khu vực bị phá hại nghiêm trọng người ta thấy nhiều tới 75 - 80% lá bị hư hỏng hại (Basu Choudhuri, 1962).

Sâu hết vách là đơn con ngài màu xanh nhợt, sâu đẻ trứng ra những lá non. Sâu mát mới nở vào nhiều màu trắng ngà và hồi hết vách có màu nâu hơi hồng. thời đoạn ấu trùng kéo dài khoảng 10 ngày. Sâu hết vách tìm đường phăng vào khỏi vùng đã đục rơi xuống đất và vách nhộng.

phòng:

nhiều dạng buồng trừ sâu đục lá này lạ cách phun xịt Phosphamidon hoặc Fenitrothion hăng tìm 0.05% ra Giai đoạn cây mới lỡ đẻ chồi giàu tiệm trái hơn cả. Phun xẹp Endosulfan 0.05% đặt chống hua xít muỗi tặng danh thiếp chồi mát cũng giàu tác dụng chống lại để loại sâu hại nà.

Sâu bao (Oiketicus sp.)

Sâu bao xuất hiện bất thường. Sâu nà tiêm phá phần tế bào mô xanh hạng lá theo kiểu vòng tròn tự phương diện trên xuống. chỗ bị tiêm phá lá khô khan dận vách màu đỏ và trên lá đương phanh lại những lổ khuyết.

Phòng ngoại trừ:

Dùng Quinaphos hoặc Endosulfan  0.05% được phun lép.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu ăn lá) và Sâu bao

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hạt điều tươi tắn né nấm mốc xì, hỏng hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định trạng thái, editor1, dấn ALT + 0 tốt xuể trợ giúp nhút nhát chuốc hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao...