Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

thumbnail

QUY CÁCH hột ĐIỀU nhân dịp AFI NGÀNH nông phẩm VÀ HẠT đơn mạng Bảng xài chuẩn mực Dành cho Nhân Điều Sống

Bảng - Giới kì hạn biếu phép đối xử cùng cạc loại tội và hư ngữ nhân dịp điều sống

  cụm từ phẩm Loại 3 Loại 2 Loại 1
hỏng nghiêmtrọng
Hư hỏng vị sâu mọt 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Mốc, ôi dầu, cửa quan trang mục, dính dáng tạp chồng 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Tạp chồng (1)  0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
Hư hỏng nghiêmtrọng tối da 2.00% 2.00% 2.00% 1.00%
cạc loại tội lỗi  
nhân dịp sém chồng lượng loại 2 B B B 5.00%
Nhân sém đặc bặt chồng lượng loại 3 B B 5.00% 1.50%
mẩu nhân dịp nám nhẹ (LP) (*20% lốm đốm nâu nhạt thếch) 5.00% 1.50%
Nhân cựu nám nhẹ (LBW) (*40% lấm chấm nâu lạnh nhạt) 5.00% 1.50%
nhân dịp cựu nám (BW) (*60% lấm chấm nâu) 2.50% 0.50%
mực phẩm B(2) 7.50% 2.50% 0.50%
Hư  hỏng bề bình diện (vệt dao) B 5.00% 2.00% 1.00%
dọc lụa/hỏng hóc nghiêm coi trọng bởi dính dấp lụa (3) 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5%
Nhân lốm đốm rủi 0.05%      
Tổng lỗi  tối đa *Tối da lốm đốm biếu LBW và BW 14.00% 11.00% 8.00%


 

Bảng - biểu hiện kích tấc - Mãnh đổ vỡ Nhân điều

Loại thằng Dưới sàng căn số Trên sàng căn số
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 mẩu lớn Sàng mạng 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đàng kiếng = 8.0mm. Sàng căn số 0.25 (USA số 1/4), đường kính = 6.3mm.
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 mẩu nhỏ Sàng số phận 0.25 (USA số mệnh 1/4), đường kiếng = 6.3mm. Sàng căn số 7 (USA mạng 7),lối kính = 2.8mm.
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 miếng vụn hay là miểng bé đặc bặt Sàng mệnh 7 (USA số 7), đàng kiếng = 2.8mm. Sàng số 8 (USA số 8), đường kiếng = 2.36mm.
BB or G1, G2, G3 mẩu vụn, đầu cộng Sàng căn số 8 (USA mạng 8), lối kiếng = 2.36mm. Sàng số phận 10 (USA mệnh 12), lối kính = 1.70mm.
X (hột) Sàng mạng 10 (USA số 12), đàng kiếng = 1.70mm. Sàng số mệnh 14 (USA số 16), đường kính = 1.18mm.
FE (hột) Sàng mạng 14 (USA số 16), đàng kiếng = 1.18mm. N/A
P1M, P2M, P3M Mảnh nhào Dưới sàng 6.3mm Trên sàng 4.75mm
Giới kì hạn vội vàng loại biếu mãnh vỡ lẽ:
cho phép 5% nhưng không quá 1% loại kích tấc bộc trực sát. Hơn nữa đối xử cùng các loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu như đồng nhất về hình dáng đơn cách hội lý đồng tỷ ngọc trai chớ quá 5% loại trên vội vàng kích thước.
chú thích: Loại SSP theo Brazil nhằm toan tức là mẩu vỡ lẽ nhỏ đặc biệt, khác với toan nghĩa cụm từ An Độ SSP là Mảnh vỡ nhỏ bị nám.

Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hạt điều tươi tắn né nấm mốc xì, hỏng hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định trạng thái, editor1, dấn ALT + 0 tốt xuể trợ giúp nhút nhát chuốc hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao...