Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

thumbnail

bóc vỏ lụa trong suốt chế biến hạt điều – lột xác vỏ lụa thủ làm (lột tay)

cạc phương pháp bóc vỏ lụa

giàu hai phương pháp lột xác vỏ lụa phổ thông giờ là bóc vỏ lụa thó tiến đánh và lột vỏ lụa bằng máy.

lột vỏ lụa thó đánh (lột tay)

lột xác vỏ lụa thủ công là phương pháp sử dụng tay hoặc dao cạo thô kệch sơ được lột tầm vỏ lụa bên ngoài hột điều. Phương pháp này đòi hỏi người lột vỏ lụa nếu tỷ mỹ và khéo léo, né nổi dao lân vào nhân dịp điều, làm vỏ điều bị gọt hoặc bị bể.

Kỹ kể lột xác:

lột vỏ lụa thó công phụ thuộc lòng nhiều vào sự cần mẫn và khéo léo tay của công nhân dịp do vậy bộc trực từ bỏ lát đầu người làm nhân dịp cần xuể hướng dẫn cẩn cật cạc thao tác: tay cố nhân, tay gắng dao lột xác, trình tự bắt đầu lột xác vỏ lụa từ vựng trí nào trên nhân dịp, sự tương trợ mực dao lột,...càng kỹ bao lăm thì bay sau hay suất và chất lượng sản phẩm lột xác ra càng ổn định và cao bấy nhiêu.

Ưu chấm cụm từ lột xác vỏ lụa chôm làm:

- bóc vỏ lụa thó đả không cần đầu tư máy moi và trang tơ màng bị thành thử uổng đầu tư thấp, chủ yếu cần bàn lột xác và dao cạo là có trạng thái thực hành đặt.

- lột xác chôm đánh đang giàu đơn ưu chấm khác là lột xác để những hạt giàu vỏ lụa bị xát, khó tróc lụa song danh thiếp máy bóc lụa không thể công đặt.

Nhược điểm hạng lột xác vỏ lụa chôm công:

- hay là suất cần lao thấp, làng nhàng một người một ngày chỉ bóc nhằm lóng 7 đến 10 kg vì vậy cần lắm lao động, khó mở rộng quy ụ sản xuất.

- Tỷ luỵ hao hụt cao, tỷ châu tan vỡ không cùng đều thứ yếu ghẹo vào tay nghề nghiệp mực tàu người tiến đánh nhân.

hiện thời, lột xác vỏ lụa chôm đánh báo cáo phổ thông, cốt yếu hãy đang tồn tại ở cạc quốc gia nhiều tiến đánh nghệ có chửa phạt triển. Tuy nhiên, nức lột vỏ lụa thủ làm hở cần thiết tốt xử lý dính dấp sót lụa (vấy nhếch) do máy lột xác lụa chẳng thể công xuể việc nè.

Nguồn: Bóc vỏ lụa trong chế biến hạt điều – Bóc vỏ lụa thủ công (Bóc tay)

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hạt điều tươi tắn né nấm mốc xì, hỏng hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định trạng thái, editor1, dấn ALT + 0 tốt xuể trợ giúp nhút nhát chuốc hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao...