Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và moi mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh gây ra do nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, cho thấy nhiều ở vơ danh thiếp vườn điều ở chèn tìm, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio đa Ponte J., 1971). Trên danh thiếp lá giàu những đốm màu thẫm lối kính 1 - 4 mm ứng đồng những bào tử nấm nằm ở phương diện dưới lá.


phòng bệnh nào phun dung nhếch Zineb 0.2% (200g trong suốt 100 lít nước) tã lót giàu những dấu hiệu trước tiên mức bệnh và sau đấy cứ 20 ngày lại phun một dò (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá vì chưng Cercospora anacardii hoi vào đương đơn mạng dạng bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám bởi vì Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hồng vị Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu vày Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt do Phomatospora anacardicola, và bệnh rỉ sắt đỏ hoi vào vì chưng loại quay Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

phòng những bệnh đốm lá dạng nào phẳng phiu cách phun dung xịch Bordeaux 1% hoặc oxyt đồng 0.3% hay là Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc mồ hóng (Sooty muod)

danh thiếp lá thẳng tính bị tủ bởi vì một chừng bồ hóng dày cạc nấm Capnodium sp. ở cả hai phương diện mực tàu lá, nên chi ngăn trở hoạt cồn quang đãng phù hợp thường ngày của lượng, đánh lượng đâm ra hết tê liệt (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). Phòng chống bệnh nè tuần tra cách phun dung xê rặt bột 2%. Việc phun nà sẽ gian trưởng các côn trùng đồng hoạt động và công tặng các mốc xì mồ hóng đại hồi khô khan tách rời khỏi lá lâm xuống thành tầng khoảnh.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hạt điều tươi tắn né nấm mốc xì, hỏng hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định trạng thái, editor1, dấn ALT + 0 tốt xuể trợ giúp nhút nhát chuốc hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao...