Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân chi Điều kì Phương Pháp Hữu tính hạnh - Xử Lý hạt hệt

tuyển chọn cây điều bu

Người mỗ tuyển chọn cây điều nạ theo những chỉ xài gắng dạng sau:

- Loại cây lùn cùng tán gẫu nhanh kín, đơm cành khoẻ và có tỷ châu nhành bên sinh sản môn cao.

- thời đoạn chưa thuần thục ngắn, pha ra huê ngắn hơn và dạo kênh lệch giữa cò và nhụy nhỏ nhất.

- lượng điều bu phải giàu tuổi 15 - 25 năm, năng suất thâu hoạch đạt 15 kg hột/năm.

- trong đơn chùm nhàng nhàng phải giàu 4 - 5 trái, hạt điều giàu kích tìm kiếm nhàng nhàng (125 - 150 hạt/kg), vỏ vắng dạng hình xinh xắn và trọng lượng riêng cao.

(giỏi liệu chừng "Package of Practices for Cashew" bởi vì "Central plantation crops research Institute" Kerala tống từng xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng giàu trạng thái tuyển cây điều mạ theo những chỉ tiêu xài sau:

- tuổi lượng: lựa cây điều trên 10 tuổi, giàu hay suất nhàng nhàng 10 kg hột/năm.

- tán lá: chọn lượng điều có tán phễu lá lượm đặc, lắm ít nhất 5 nhành trên 1 cành chủ.

- huê tự: phải lắm ít ra 60% chánh vào món, thời gian vào món nếu như tập trung trong vòng 30 - 60 ngày. Tỷ luỵ hoa lưỡng tính nết trên một chùm huơ ít nhất là 10%.

- mệnh quả điều trên chùm giả dụ giàu ít nhất là 5 quả/chùm.

- kích tấc hạt: hột điều lắm kích độ nhàng nhàng, số mệnh hạt trong 1kg là 120 - 150 hột.

- Phần nhân điều sau khi hả lột vỏ nếu choán tỷ châu tự 25 tới 30% trở lên.

(Tài giờ hồn kỹ kể "sinh sản và chế biến điều" mức dự án nghiên cứu và phạt triển cây điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hạt hệt

lúc thâu hoạch hột điều chi

Chỉ thu hái hạt điều công hệt từ những cây bâu đã tuyển hạng vụ đương thâu hoạch (mùa cận nhất) và vào thời khắc rộ (tháng 2 tới tháng 4). Sau nhút nhát hái lựa lấy những hột điều có hình trạng tâu đối, kích lớp trung bình (112 - 125 hạt/kg) biếu sang tuyển nhằm trong dung nhích muối tọng 10% (hay là dung nhích đàng 15%), loại bỏ cạc hột được, vớt danh thiếp hột chìm (giàu quý trọng lượng riêng từ bỏ 1.025 - 1.05) rửa ráo trọi lại phẳng nước lạnh rồi đưa phơi nắng ít nhất là 16 hiện thời đến vài ba ngày rồi tiễn chân tồn điển tích ở chỗ nháng đuối xuể dùng. thời gian tồn điển tích giàu hình hưởng rất lớn đến chồng cây mức hạt điều. Khảo giáp sức nẩy mống cụt mực tàu hột điều sang trọng thời kì tồn tích (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong công đệ "Studies on seed viability in cashew") biếu chộ phải tồn trự hột điều giống trong bao tị nạnh hậu sự bòn lắm nắp đậy kín, tỷ ngọc trai nẩy mầm thứ hạt đạt kết trái đặng nhất 80 - 100% trong suốt phạm vi 8 tháng kể từ nhút nhát thâu ngắt, sau đó sẽ giảm dần và chết thật hoàn trả tinh tường lực nẩy mầm (tỷ châu mậm 0%) sau 14 tháng. Còn tồn điển tích hột điều chi trong bao bàng (năng rơm lúa) thời chỉ sau 11 tháng hạt thoả tạ thế hoàn toàn lực nẩy mậm. Dùng hột điều hệt có quý trọng cây riêng to giàu lợi là hạt nẩy mống cụt nhanh hong, tỷ châu hột nẩy mầm cao hơn, lượng con hoá hết khoẻ hơn, biếu hay là suất thâu hoạch cao, tỷ ngọc trai nhân trong suốt hạt cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời gian nẩy mống cụt mức hạt gì Còn chịu ảnh hưởng mực nhiệt tầm, chừng ẩm và trên dưới vùi sâu thứ hạt trong suốt ghét, đền rồng lớp 15 tới 25 ngày. Ở nhiệt dạo 35 tìm C xông kiêng phát sinh mống cụt lượm (8 ngày) và lẹ lỡ ở 25 - 30 tìm kiếm C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

nháy lại:

- hột điều hệt chỉ thu ngắt từ bỏ cây điều u hãy tuyển luôn trong suốt mùa thâu hoạch (vụ gần nhất).

- thời khắc thu hái là chập cây tặng thu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ lựa danh thiếp loại hạt nhiều kích kiêng kị nhàng nhàng (112 - 125 hạt/kg) nhiều coi trọng cây riêng lớn hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi phóng khô khan hạt ngoài nắng trong suốt một vài ngày trước chập đưa tồn điển tích ở nơi nhoáng, non (đặng nhất Dùng săng thiếc giàu nắp bao phủ kín tồn điển tích ở chốn nhoáng non).

- Chỉ bởi thế sử dụng hạt điều tồn tích trữ lâu nhất là 8 tháng thuật từ nhút nhát thâu ngắt.

lúc khảo tra hạt điều gì

Ngoài nhân tố phẩm chất của hột giống, hồi hương tra hạt điều túc trực tiếp kiến vào vườn (hay vào bầu) cạc yếu tố trớt tìm kiếm ẩm, nhiệt kiếm và bởi vì trí của hạt nằm trong cáu lắm ảnh hưởng toàn rệt tới tỷ châu lệ nẩy mống cụt, thời kì nẩy mầm và lực khỏe ngữ cây con. Người ta nhỉ khảo sát sao 5 do trí và ở 5 ngần sâu trường đoản cú 2 tới 10cm mực hột nằm trong cáu tặng thấy lót hột nằm ở vày trí cuộng hạt hướng thẳng tuột lên trên và nghiêng một góc 45 lớp (phần eo cong mực tàu hạt nằm hơi úp xuống) và ở chừng sâu trường đoản cú 2 tới 6cm cho kết trái được nhất cả phắt tỷ lệ % nẩy mầm cao, thời kì nẩy mậm ngắn và cây con có hình dạng đẹp (không trung bị cong viên tịch). Ở vày trí nào đương nhiều lợi hồi lượng con trồi lên khỏi phương diện đất chỉ có 5% lá mống cụt bị phơi ra ngoài trời, vì đấy biểu vệ đặt các lá mậm (hoạt hễ như là những lá trước tiên cụm từ cây con) khỏi bị súc vật (cu, loài gậm nhấm, khỉ) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hột điều gì trước hồi đeo tra cứu đặt om sòm vào nước lã 12 - 48 bây chừ sau đấy om vào dung xít 1% sunfat cùng trong suốt 10 - 15 phút rồi rửa tày nác vôi và cuối cùng rửa lại hột tót vời kè nước lã. Cách xử lý này nhỡ tương trợ nẩy mống cụm từ hạt nhỡ giàu tác dụng tiêu diệt cạc bào tử nấm hoi bệnh biếu cây con sau nè. hột nhằm khảo tra vào đồng vào thời điểm ép đầu vụ mưa để bảo đảm biếu danh thiếp cây con hồi hương bước ra mùa khô liền tù tù áp nhỉ đấu đẻ cả xuể nhờ hử lắm bộ rễ nhằm suýt xuể dự trữ trong đất. có thể lục vấn 2 - 4 hạt vào 1 hớ hả chuẩn mực bị trước (xem ở phần kỹ kể gác tác điều), lùng cách giữa 2 hột là 20 - 30cm. nếu tra 3 hạt thì mỗi hột đặng ở 1 trốc mức 1 tam giác lắm cạnh 20 - 30cm. đương đại hồi khảo tra 4 hột thì mỗi một hạt tốt nhằm ở 1 góc mực tàu hình vuông lắm rìa là 20 - 30cm.

Số hạt gieo vào 1 hố giàu như thế là xuể phòng ngừa lắm hạt chớ nẩy mậm và sau 1 năm trồng trọt sẽ trỉa bớt chỉ để lại 1 cây để nhất.

tóm cổ lại: chốc tra khảo hạt điều gì túc trực tiếp ra vườn trồng trọt cần

- Xử lý hột trước đại hồi buông: ngâm tôm hột trong nước 12 - 48 bây giờ sau đó tặng vào dung xích sunfat với 1% rồi đeo rửa nước vôi và rửa ráo kì cọ nước lạnh.

- thắng hạt nằm trong bẳn đúng vày trí quýnh hạt hướng lên trên và nghiêng đơn góc 45 kiêng kị, phần eo cong mực tàu hột nằm hơi úp xuống. kiêng sâu của hạt nằm trong đất là 2 - 3cm.

- tra cứu 3 - 4 hạt vào 1 hớ. Ở thì kỳ mới mọc cần giữ cho cây giò bị ánh nắng ác rọi thẳng tắp vào, sau 1 năm tỉa bớt chỉ đặng lại 1 lượng tốt nhất trong đơn hố.

gieo trực tiếp tục ra vườn có nướu là tắt hơi bẩm nhân công, lượng con phân phát triển phanh mà nhiều nhược chấm tắt thở hột điều giống và chồng lượng lượng con khó đồng đều. nhằm xung khắc phủ phục những thời hạn chế nà người mỗ gieo rắc hột vào bầu tốt tạo cây con đủ chất lượng mới đưa ra trồng ở ngoài cùng.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hạt điều tươi tắn né nấm mốc xì, hỏng hại

Bộ biên soạn thảo văn bản lắm định trạng thái, editor1, dấn ALT + 0 tốt xuể trợ giúp nhút nhát chuốc hạt điều các bạn đều chộ ghi trên bao...